Bonus: Retoriker-Jenny express-coachar Linda

Kort bonus-avsnitt där undertecknad får bra tips för mina egna tillkortakommanden i retorik.