#142 - Moralisk Talibanism

Per går igenom tolkhämtarhaveriet i Afghanistan och Hanif förklarar varför demokratier inte kan skapa demokratiska demografier.