#140 - Annie Lööfs flipflop och mutkolven Bali

Pang lackar på Annie Lööfs oförmåga att hålla en stringent linje och Hanif lackar på hur det är fel att erbjuda politiskt stöd till någon som gör rätt.