#134 - Jihadsex på statsradion

Islamistgate på statsradion fortsätter, denna gång riktas blicken mot de chefer som krånglat in sig i nödlögn efter nödlögn..