58. Jessica Löfström

Jessica Löfström är entreprenören som för runt 20 år sedan startade byggbemanningsföretaget Expandera Mera, och därigenom påbörjade en 7 år lång process för att försöka förändra den svenska byggbranschen. Hon lyckades till slut med sitt mål - att få bemanning inskrivet i kollektivavtalet för byggnadsarbetare, och därmed skapa en tryggare arbetssituation i branschen. Löfström är även initiativtagare till “Nätverket 17” som verkar för att inspirera fler kvinnor att bli entreprenörer, men framförallt till att bygga stora bolag.


I dagens avsnitt går vi in på hur det kan vara att som kvinna kliva in i en mansdominerad bransch, kampen för en sund byggbransch och hur ilska kan vara en drivkraft framåt.