65. Nooshi Dadgostar

Nooshi Dadgostar blev redan som 14-åring politiskt aktiv som medlem och senare vice ordförande i Vänsterpartiets ungdomsförbund. Dadgostar har även studerat juridik och varit kommunfullmäktige i Botkyrka innan hon i oktober 2020 valdes till partiledare för Vänsterpartiet.


I avsnittet går vi in på hur erfarenheterna under uppväxten har påverkat hennes politiska drivkraft och ståndpunkt, hur hon vill förändra samhället och hur hon hittills upplevt rollen som partiledare. Vi får även reda på vem hon helst vill debattera emot just nu och om vad, samt vad hon tänker om den högaktuella diskussionen kring mäns våld mot kvinnor.


Nooshi Dadgostar på instagram; @nooshidadgostar


Vår instagram; @glow_sverige och @mariahogbergofficiell