30. Devrim Mavi

Devrim Mavi är styrelseordförande för organisationen Kvinna till Kvinna som sedan 1993 arbetar för kvinnors rättigheter och för att stödja kvinnorättsförsvarare runt om i världen. I sin sommarspecial berättar Devrim mer om Kvinna till Kvinnas arbete. Om hur sexuella övergrepp används mot kvinnor och flickor som en del av krigsföring i vissa länder, än idag. Att de som drabbas allra värst av krig är kvinnor och att det därför är omöjligt att uppnå en jämställd fred när kvinnor inte släpps in i freds- och uppbyggnadsprocesser.