Carolina Lunde "Barn och Kroppsideal"

Dr Carolina Lunde från Göteborgs Universitet forskar kring kroppsuppfattning i vårt samhälle. Vi talar om kroppsideal, utseendefixering och normer kring hur man ser ut och vad som anses vara viktigt för både tjejer och killar. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy