48. Dugnadsfrykt og virus på fjerte-muskelen

Peter har sovet ute i 8 minus, Christina frykter hoderegning på dugnad i kiosken - og kan det egentlig skade å laste ned 100.000 blå?