28. Softis, potpurri og sjalusi

"Bunn 3 fra sommerferien", sjalu X og vår fremtid som potpurriprodusenter.