Fra død over USA til død over diktaturet, og trenger en avis en leder?

Fra død over USA til død over diktaturet i Iran. Trenger en avis en leder? Med Anders Giæver, Per Olav Ødegård, Hans Petter Sjøli og Hanne Skartveit. Produsent Magne Antonsen.