Sosialister og utryddingstruede dyr

J-ordet til Siv Jensen (Frp) og utrydningstruede dyr. Med Anders Giæver, Per Olav Ødegård, Tone Sofie Aglen og Hans Petter Sjøli. Produsent Magne Antonsen.