Trikke-drap i Nederland og politiet trakk siktelse mot teater

Angrep på trikk i Nedeland kan være terror, og norsk politi måtte trekke siktelse og ransakingsbegjæring mot friteater-gruppe. Mad Anders Giæver, Per Olav Ødegård og Hanne Skartveit. Produsent Magne Antonsen.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy