Kloden går under, tar den regjeringen med seg?

Budsjettspesial. Bonus: Kloden går under. Med Med Anders Giæver og Frithjof Jacobsen. Produsent Magne Antonsen.