Marinen på grunn og Orderud live

Det nærmer seg Giæver og Joffens Orderud-kveld på Sentrum Scene, og marinens fregattulykke kunne gått uendelig mye værre. Med Med Anders Giæver og Frithjof Jacobsen. Produsent Magne Antonsen.