Det er problemer innad i Høyre, og utad i Høyre, og over og under og rundt det hele

Det er problemer innad i Høyre. Det er problemer utad i Høyre. Det er problemer over Høyre, under Høyre og rundt hele Høyre og regjeringen. Med Anders Giæver, Astrid Meland, Hanne Skartveit og Hans Petter Sjøli. Produsent Magne Antonsen.