Trump holder krisetale og Senterpartiet starter valgkampen med angrep på Oslo-eliten

Donald Trump holder krisetale i natt og Senterpartiet har startet den lange valgkampen ved å gå til angrep på Oslo-eliten. Med Anders Giæver og Astrid Meland. Produsent Magne Antonsen.