Senterpartiets meldinger og Arbeiderpartiets sjel

Kan Giæver og Joffen løse Senterpartiets hyttemysterium? Kan Gerhardsen redde Arbeiderpartiet? Med Anders Giæver, Frithjof Jacobsen, Hans Petter Sjøli, Yngve Kvistad og Astrid Meland. Produsent Magne Antonsen.