Det stora magraset!

Pelle lyder under smittskyddslagen och meddelar Andreas att han kan vara smittad. Vi pratar service, säsongsbetonad klädsel och riktigt risiga skrin.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy