112 - Jag är din största idol

Om att man blir lite försiktigare när man har något att förlora, om Anders relation till filterbubblor - och om ett länge efterlängtat möte.

Mycke nöje!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy