Frivillige i krig og krise

Torsdag 24. februar 2022 går inn i verdenshistorien som en mørk, mørk dag. Den dagen gikk russerne med Putin i spissen til angrep på nabolandet Ukraina og i ukene etter har vi vært vitne til bombing av sivile mål,  masseflukt og en intens krigføring mellom russere og ukrainere.  Det russiske angrepet beskrives som massivt,[26] og det mest omfattende i Europa siden andre verdenskrig.

 Midt oppi dette kaoset av fortvilte mennesker i krise står frivillige som ønsker å hjelpe. Og det er det denne episoden av Frivillig med Solveig Kloppen handler om.  Hvilken betydning har sivilsamfunnet i krig og kriser? Hva kan sterke frivillige organisasjonene som har et internasjonalt nettverk bidra med?

Og hvordan kan vi hjelpe mennesker på flukt som ønsker å komme hit til Norge? Gjester er Becky Bakr Abdulla, spesialrådgiver for Flyktninghjelpen og Anna-Sofia Ekendahl-Dreyer enhetsleder i Caritas Norge.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.