Konsten att tänka klart

by Fri Tanke
I "Konsten att tänka klart" samtalar Christer Sturmark med vår tids främsta intellektuella, från Steven Pinker till Åsa Wikforss. Nya avsnitt varje vecka, alltid som ljud, ibland även som video. Presenteras av Fri Tanke.
  • Science
  • Society & Culture