Från Anywheres och Somewheres till Sverige

”The Somewheres” fick nog och protesterade vid valurnorna. Och samhällena i Väst börjar få ett överskott på intellektuella, konstaterar den kände brittiske författaren David Goodhart. 

Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.