003 Får vi fler fällande domar med samtyckeslagen?

Vad gällde egentligen enligt den gamla lagstiftningen och gäller i den nya? Vilka skillnader kan det bli i rätten?