#7 Changers Hub - Siduri Poli "Fem saker som internet lärt mig"

Changers Hub tillgängliggör verktyg för att unga ska kunna påverka sin egen framtid och nå framgång. Intervjun är inspelad under Goto10s 1-årsdag i Hammarby Sjöstad och förutom att prata om Changers Hub gick vi även igenom Siduris keynote med titel ”5 saker som internet lärt mig”