#93 – Hur mår kamerabranschen?

Ingress: Martin & Magnus kommenterar de senaste tekniska nyheterna och analyserar hur det går för kameratillverkarna.