#19 Kristian Stålne: lektor och forskare inom vuxenutvecklingspsykologi

Vad får oss att växa som vuxna människor? Forskaren Kristian Stålne vill ta ett helhetsgrepp om de mest centrala vuxenutvecklingsteorierna, vad de säger om hur vi lär oss att hantera komplexa problemställningar och hur vi kan förstå vår omvärld och egen plats i den. Och vad menar han med "ett komplext liv är ett liv i konflikt”?

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.