Drone og spa - men hvor kom Født Fri-pengene fra?

Pengene til Født Fri og noen andre organisasjoner kommer fra en helt spesiell ordning. Det forklarer Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm.