Hvordan brukes skjerm i skolen? Med lærer Henrik Høyberg Aure

Hva kan være bra med skjerm i skolen? Hvilke vurderinger tas når det kommer til bruk? Og hva savner en lærer som skal ta de vurderingene i hverdagen?

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.