Hvilken sensitivitetstype er jeg, og hva kan jeg bruke det til? Med psykolog Serina Vorland

Hva er de tre kjernesensitivitetene? Hvorfor kan det være lurt å vite hvilken man er? Og hvordan virker det inn på hvem man er som forelder?

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.