Flerspråklighet i barnehagen med professor ved OsloMet Nina Gram Garmann

Hva skjer når et barn som har flere morsmål begynner i barnehagen? Kan foreldrene be om tilretteleggelse? Og hvilke aktiviteter kan barnehagene bidra med for å øke språkkunnskapen til barna våre?

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.