Barn trenger lek for selvregulering! med hjerneforsker Per Brodal

Lek er viktig for mange deler av et barns liv og utvikling, og en av dem er faktisk det å lære å regulere egne følelser. Hvorfor det? Og hva slags voksne blir barn som ikke får leke fritt?

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.