Streng far, mild mor – tåler barna ulik oppdragerstil?

For streng. For vaklende. For ettergivende. Men begge vil være tydelige.Uenighet om oppdragerstil er en kime til konflikt i flere barnefamilier. Samtidig er det mye å kreve at mor og far skal legge seg på eksakt samme linje i stort og smått.Så hva er den ideelle foreldretypen? Og takler barn at mor og far sier forskjellige ting og har ulike grenser? Det er temaet i ukens episode. Du får råd til hvordan dere sammen skal finne en linje til barnets beste. Og hvilken konkrete «ord-felle» dere helst bør unngå på veien.Spørsmålet utenom hovedtemaet denne uka dreier seg om deltagelse i barnas lek: Er det greit å si nei når barnet vil ha deg med på nok en lekebiltur?