I koronaens tid: Hvordan skape en levelig familiehverdag?

Det er røffe dager. Familiene lever tett. Barna blir rastløse. Foreldre har mye de skulle ha gjort. Hvordan organiserer man hverdagen i koronaens tid? Hvor mye skjermbruk er greit? Hvordan får man utløp for energi? Og oppe i alt dette: Hvordan snakker man med barna om dramaet som omslutter oss alle? Og hva med de familiene som har ekstra stor belastning i krisetid? Vi forsøker å nærme oss svar på spørsmålene som så mange baler med i disse dager. Ett viktig budskap: Ikke glem latteren!