Festepisoden: «Har barnebursdager fått long covid?»

Feiring og fest er ukens tema. Vi griper fatt i en lytters observasjoner – og bekymring. Feiring for de få er blitt en ny normal. Er det plutselig greit med minibursdager – også etter at kohortene er oppløst og alle kan være med? Hedvig gir sine råd om bursdager og feiringer for barn i alle aldre. Inkludert hvordan snakke med de litt eldre om alkohol og rus.