Outsider-barna: Finnes det en kur mot utenforskap?

Du ser andres barn klynge seg sammen nedover gaten. Men ingen spør gutten din om han vil være med. Du tror at jenta di ikke har det bra på skolen. Men når du spør, sier hun bare: «Det er ingenting». Hvordan får vi outsider-barna inn i varmen? Foreldrene sitter på nøkkelen. To enkle ord kan være en døråpner.