Må vi leke med barna? Når er det greit å «ghoste» leken?

Sesongens siste episode tar opp ulike sider ved barns lek. Må foreldre alltid være med? Når er det greit på «ghoste» leken? Bør man stanse lek som utarter? Er det greit at barna leker Squid Game i skolegården? Og hvordan får man skjermkidsa vekk fra data og ut i gata?