Helseangst og hypokondri: Har pandemien gitt oss reddere barn?

Hverdagen er normalisert for de fleste. Men har pandemien satt dypere spor i barn og unge enn vi tenker over? Hva skal man si når de føler på vondter og redsler for ting vi vet er ufarlig? Skal man gi omsorg, trøst og forståelse for den minste lille ting?