Søskenkrangling: Hvordan gripe inn?

Søsken som slåss, krangler eller plager hverandre hjemme, i butikken, på ferie i selskap...hva gjør vi med dem? Bør vi gripe inn? Og hvordan?