Tause barn? Lokk ordene frem!

Hva gjør du toåringen, tiåringen eller tenåringen forblir tause? I denne episoden tar vi for oss språkutvikling og kommunikasjon i vid forstand. Hvordan få barna til å ta til ordene og prate med deg og andre? Talefeil og tospråklighet er andre stikkord.