Favorisering: Når mamma blir utstøtt av barna

Ute i kulden. Det føles så sårt når barna favoriserer mamma foran pappa – og omvendt. Men hva kommer det av? Når snur det? Og går det noensinne over? For barn med to hjem blir det ekstra flokete. Alt dette tas opp i ukens episode.