Kan man oppdra andres barn?

De går fra bordet, sier ikke «takk», tar ikke nei for et nei. Hva gjør du hvis barnas venner ikke oppfører seg slik du forventer? Kan man være like streng overfor andres barn? Og hva sier man til foreldrene deres?