Overvåking. Angiveri. Sosial kontroll.

Holde fast, slippe fri, holde fast, slippe fri. Hvor går grensen mellom passe på barna sine og overvåke dem? Og hva har pandemien gjort med overvåking av ungdoms adferd i stort? En tenåringsmor letter sitt hjerte over tendenser til angiverkultur på Facebook.