Temperament: «Krigeren, Teflonet og Den lettkrenkede»

Noen går i full konfrontasjon, andre nikker og gjør det stikk motsatte av det du sier, mens andre igjen rømmer nedbrutt inn på rommet sitt. Vi gransker barns temperaments-trekk gjennom tre typer. Hvor mye av deres personlighet kan du egentlig påvirke?