Bli sjef igjen. Si «NEI!»

Har vi gått for langt i å anerkjenne barnas følelser, vilje og meninger? Denne episoden er viet ordet «nei». Det er ikke et negativt ord. Det er et nødvendig ord. Men nei er ikke bare nei. Si det smart!