19. perfektionism

I detta avsnitt besvaras flera frågor om perfektionism: vad innebär det? Hur övervinner man det? Och är det möjligt att uppnå sina höga mål trots att man slutar vara en perfektionist?
Dessutom: hur hänger katter och Jonas Gardells tidningsartikel ihop med Annas forna inrednings-perfektionism?

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se