34. att vila - varför är det så svårt?!

Anna har insett att hon vilar alldeles för lite, trots att hon är sjukskriven för utmattning. Hon gräver i sitt inre och inser att hon har djupt rotade värderingar om att vila är förknippat med svaghet. Hon inser också att vila kräver en inre ro - om man är ångestfylld och uppvarvad så är det väldigt svårt, och kanske till och med obehagligt, att försöka vila. Hon har emellertid hittat några verktyg som underlättar.

Instagram: https://www.instagram.com/fd_frokenduktig/?hl=sv

Facebook: https://www.facebook.com/foredettafrokenduktig

Kontakt: anna@föredettafrökenduktig.se