#18 Har Glenn Hysén däckat på Camp Sweden?

Använder Glenn Hysén uteslutande Dubbeldusch? Gör han en poäng av att veta att det lokala grekiska ölet heter Mythos? Fotograferar han med sin iPad?
Har han problematiserat att glassen heter Nogger? Nyser han högt och ymnigt? Och är hans krönikor spökskrivna?