Jeg er lam fra livet og ned

Hva skal til for at Morten og Bernt flytter til Finnmark? Hvorfor , og Bernt skal stå på peisen..