Dette er ikke Trygg Trafikk

Denne episoden er gode bobler. Det er Moët.
Produsent: Marte Vedde